Verwerking en uitbetaling

Hoe gaan we verder te werk?

Na inlevering wordt de kleding door een van onze medewerkers uitgepakt en beoordeeld. Kleding die niet aan de voorwaarden voldoet (kleding die erg verwassen, vies of kapot is, kleding die niet past bij het seizoen en kleding die erg gedateerd is), wordt niet in de rekken gehangen en daardoor ook niet verkocht.

Hierna wordt de kleding gehangen aan een kleerhanger en tot slot wordt de kleding gesorteerd voor de beurs.

Uitbetaling

Bij verkoop worden de prijskaartjes bij de kassa gescand en opgeteld.
Zodoende kan de totale opbrengst per deelnemer berekend worden door de computer.
Van de opbrengst worden de organisatie kosten verrekend en overgemaakt naar uw bankrekeningnummer, zoals deze bij ons bekend is.

Uitbetaling gebeurt binnen drie weken. Mocht je dan nog geen bedrag hebben gestort gekregen op je rekening, laat het ons gerust weten (bij voorkeur per mail).

Niet verkochte kleding

De niet verkochte kleding, wordt door de Bengelbeurs geschonken aan kinderen die het goed kunnen gebruiken! Bijvoorbeeld de voedselbank Delft/ Haaglanden/ Rotterdam